Misyon ve Vizyon
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz:

Sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin geliştirilebilmesi için:

- Ulusal ve uluslararası tüm kamu ve özel kurumların, üniversitelerin topluluklar ile birlikte yeniden değerlendirilebilir atık yönetimi ile ilgili çağdaş yasal alt yapıların oluşturmasına katkıda bulunmak, 

- Ülke genelinde yerel yönetimlerle iş birliği yaparak yeniden değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması, ayrılması ve geri dönüşüm uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,

- Çağdaş yasal alt yapılar ve atık yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar konusunda paydaşlar arasında koordinasyon sağlamak, geri dönüşüm ve çevre bilincinin oluşturulması için eğitim, tanıtım, fuar, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası AR-GE çalışmalarına,katılmak, paydaşlara danışmanlık ve teknik destek vermek.

 

Vizyonumuz:

Ülkemizdeki ve dünyadaki paydaşlarımızla birlikte  araştırma ve geliştirmeye ağırlık vererek sürdürülebilir  geri dönüşüm ve çevre bilinci oluşturmak suretiyle toplumsal gelişime ve ekonomiye katkı sağlamak, insan ve doğaya faydalı faaliyetlerde bulunan bir dernek olmak.