Hakkımızda
TÜGER NEDİR?

Derneğimiz 10 Haziran 2021 tarihinde Kocaeli Körfez ilçesinde kurulmuştur. Amacımız, ülkemizde ve dünyamızda kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmak için ulusal ve uluslararası kamu kurumları, üniversiteler ve geri dönüşüm kuruluşları ile iş birliği yapmak; toplumu ve bireyleri geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek; birlikte projeler üreterek cam, kağıt, alüminyum, lastik, plastik, pil, motor yağı gibi maddeleri geri dönüştürerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmelerini sağlamak; doğayı korumak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Bu çalışmalar yapılırken atık malzemeler öncelikle yetkili ekipler tarafıdan öncelikle toplandıktan sonra atık yönetimine göre sınıflara ayrılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tafaından bu sınıflandırılmış emtaalar (malzemeler) gerekli teknik işlemlerden geçirilerek bertaraf veya tekrar ekonomiye kazandırılmak üzere geri dönüştürülür. 

TÜGER bu noktada;

Sanayi Kuruluşları, Kamu Kurumları, Üreticiler ve Tüzel Kişiliklerin talepleri doğrultusunda uzman kadrolarımız tarafından öncelikle gerekli bilgilendirme yapılarak yukarıda bahsedilen işlemlerin gerçekleşmesi sağlanacaktır.