Yönetim Kurulu
 

Gündüz Kamil ÇEHRELİ

Genel Başkan

 

Hakan ERGÜL

Genel Başkan 

Vekili

Veli YILDIZ

Gen.Baş.Yrd.

Genel Sekreter

Niyazi ÇEHRELİ

Gen.Bşk.Yrd.

Sayman

N.Baha CENGİZ

Gen.Bşk.Yrd.

Asil Üye

    

Lütfettin KESMEZ

Gen.Bşk.Yrd.

Asil Üye

Sedat KAYMAZ

Gen.Bşk.Yrd.

Asil Üye